Latest News

Outdoor Air Pollution and New-Onset Airway Disease

Authors: George D Thurston, John R Balmes, Erika Garcia, Frank D Gilliland, Mary B Rice, Tamara Schikowski, Laura S Van Winkle, Isabella Annesi-Maesano, Esteban G Burchard, Christopher Carlsten, Jack R Harkema, Haneen Khreis, Steven R Kleeberger, Urmila P Kodavanti, Stephanie J London, Rob McConnell, Dave B Peden, Kent E Pinkerton, Joan Reibman, Carl W White

The California Baseline Ozone Transport Study (CABOTS)

Authors: Ian C. Faloona, Sen Chiao, Arthur J. Eiserloh, Raul J. Alvarez II, Guillaume Kirgis, Andrew O. Langford, Christoph J. Senff, Dani Caputi, Arthur Hu, Laura T. Iraci, Emma L. Yates, Josette E. Marrero, Ju-Mee Ryoo, Stephen Conley , Saffet Tanrikulu , Jin Xu, and Toshihiro Kuwayama

SARS-CoV-2 Infection in Children

Authors: Xiaoxia Lu, Liqiong Zhang, Hui Du, Jingjing Zhang, Yuan Y Li, Jingyu Qu, Wenxin Zhang, Youjie Wang, Shuangshuang Bao, Ying Li, Chuansha Wu, Hongxiu Liu, Di Liu, Jianbo Shao, Xuehua Peng, Yonghong Yang, Zhisheng Liu, Yun Xiang, Furong Zhang, Rona M Silva, Kent E Pinkerton, Kunling Shen, Han Xiao, Shunqing Xu, Gary W K Wong, Chinese Pediatric Novel Coronavirus Study Team