News

Latest News

SARS-CoV-2 Infection in Children

March 18, 2020

Authors: Xiaoxia Lu, Liqiong Zhang, Hui Du, Jingjing Zhang, Yuan Y Li, Jingyu Qu, Wenxin Zhang, Youjie Wang, Shuangshuang Bao, Ying Li, Chuansha Wu, Hongxiu Liu, Di Liu, Jianbo Shao, Xuehua Peng, Yonghong Yang, Zhisheng Liu, Yun Xiang, Furong Zhang, Rona M Silva, Kent E Pinkerton, Kunling Shen, Han Xiao, Shunqing Xu, Gary W K Wong, Chinese Pediatric Novel Coronavirus Study Team